zarządzanie projektami

“RAZEM MOŻEMY

OSIĄGNĄĆ CEL"

SUKCES
zarządzanie projektami

Twój sukces zależy od odpowiednio przygotowanej i umiejętnie zarządzanej w zmieniającym się otoczeniu strategii biznesowej.

Ważne jest aby plan jej realizacji zawierał zaangażowanie we właściwe działania wykonywane w przemyślany i sprawdzony sposób.

Przepływ i jakość informacji musi zapewnić podejmowanie trafnych decyzji na kluczowych poziomach odpowiedzialności. 

DOŚWIADCZENIE
zarządzanie projektami

Nasze doświadczenie budujemy od blisko 15 lat

doradzając, coachując, zarządzając i uczestnicząc w blisko 100 projektach i inicjatywach w branżach przemysłowych i sektorze usług publicznych.

Gwarantuje to między innymi bezpieczeństwo współpracy, dużą elastyczność naszego działania
i możliwość dostosowania się do różnych potrzeb i specyfiki, wynikającą z ciągłego rozwoju
i doskonalenia w duchu najlepszych praktyk.

KOMPETENCJE
zarządzanie projektami

Nasze kompetencje opierają sie na metodykach

i narzędziach wspieranych przez 
Office of Government Commerce (OGC).

Posiadamy certyfikaty i praktyczną wiedzę
z zakresu zarządzania projektami zgodnie
z metodyką PRINCE2, zarządzania programami projektów w oparciu o metodykę MSP oraz wdrażania struktur wspomagających systemy decyzyjne i realizacyjne w oparciu o model P3O.

PORTFOLIO

PROGRAMME

PROJECT

CONSULTING

zarządzanie projektami